Ižoran Wikipedias ono nüt 600 artikkelia

01.03.2020

Ižoran Wikipedia ono kasvant paljo viime koles kuus a nüt siin ono 600 artikkelia. Tämä ono hüväks ižoran keelen elämiselle a tämä saa muit inmihisiä oppimaa ižoraa. Enne viime dekabria ižoran Wikipedias oli vaa daaže 100 artikkelia a se ono alant kasvamaa kons 2 soomalaista oppi ižoran keelen a alant tekömää enempi artikkeleita siihe. Möö toivomma sto enempi inmihisiä oppii läkkäämää ižoraks a avittaa ižoran Wikipedian kazvamises. 

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita