Draastui! Tere! Terve! 

Koronavirus ono nüt levint paljo a möö pelkäämmä sto se tulloo Ingermaaha, hos tääl ei oo paljo turistiloja kummat voivat levittää senen tänne.

Mont soomalaista ovat oppiint ižoran a vadjan keelen tali nüt oppiit neet. Höö kummat ovat oppiint läkkäämää ižoraks a vadjaks ovat oppint senen internetis. Hos ižoran keeltä keeliä voip oppiissa vaa vähäs škoulus, tänäpäi siä voit oppiissa lähes kaikkia keeliä internetis, a ižoran a vadjan keelet ovat üksiä kumpia voip oppiissa seel'. Soomen keel...

Vähäize soomõlaiziit õlla õppõssu vaďďa i ižora tšeelite vai õppõssa neite nütte. Nämä kummõd õlla õppõssu pajattamaa vaďďa i ižora tšeelite õlla õppõssu need internetiz. Vakkõ ižora i vaďďa tšeelite võib õppõssõ va vähäize škouluiz, internetiz võib õppõssõ litši kõikki tšeeled, i ižora i vaďďa tšeeled õlla tšeelite kumpoitõ võib õppõssõ siäll.

Vatjan kieli on yksi Inkerin alkuperäiskielistä inkeroisen kanssa. Vatja on hyvin vaaraantunut mutta sitä ollaan yritetty pitää elossa samalla tavalla kuin liivin kieltä. Vatjaa puhuu äidinkielenä vain 8 ihmistä mutta yhteensä vatjaa osaa noin 40-60 ihmistä. Jos haluat opiskella vatjaa, meillä on kaksi sivustoa nimeltään Virtual votic ja Vaďďa...

Haluatko oppia puhumaan vatjaa? Katso "virtual votic"

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita